loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Czy terapia manualna kręgosłupa szyjnego jest bezpieczna?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Do zabiegów w okolicy kręgosłupa zaliczyć możemy między innymi mobilizacje i manipulacje stawów. Manipulacje kojarzone mogą być z charakterystycznym kliknięciem, jednak nie jest ono wymagane aby zabieg był skuteczny.

Zabiegi w obrębie kręgosłupa mogą okazać się niebezpieczne. Jednak zazwyczaj są to urazy łagodne. (1)

Badania donoszą o występowaniu udarów u pacjentów poddanych manipulacji odcinka szyjnego: 1 udar na 100 000 zabiegów manipulacji odcinka szyjnego (2), oraz 2 udary na 1 000 000 zabiegów manipulacji odcinka szyjnego (3), a także 5 udarów na 100 000 zabiegów manipulacji odcinka szyjnego (4).
W innym badaniu zaobserwowano około 10 przypadków wystąpienia zespołu kręgowo-podstawnego na 10,000,000 zabiegów manipulacji odcinka szyjnego (5).
Jak wynika z przeglądu literatury najczęściej dochodzi do łagodnych urazów, a rzadko do poważnych( 1) .
Poważne urazy wynikać mogą z istniejących już wcześniej patologii w obrębie kręgosłupa. Ważne aby pacjent poinformowany został o ryzyku związanym z zabiegiem. Istotne jest również to, aby terapeuta wykonał wszystkie możliwe testy bezpieczeństwa przed przystąpieniem do zabiegu manipulacji
1. Swait, G., & Finch, R. (2017). What are the risks of manual treatment of the spine? A scoping review for clinicians. Chiropractic & manual therapies, 25, 37.
2. Gross AR, Kay TM, Kennedy C, Gasner D, Hurley L, Yardley K, Hendry L, McLaughlin L. Clinical practice guideline on the use of manipulation or mobilization in the treatment of adults with mechanical neck disorders. Man Ther. 2002;7:193 – 205
3. Dabbs V, Lauretti WJ. A risk assessment of cervical manipulation vs. NSAIDs for the treatment of neck pain. J Manipulative Physiol Ther. 1995;18:530 – 6
4. Carnes D, Mars TS, Mullinger B, Froud R, Underwood M. Adverse events and manual therapy: a systematic review. Man Ther. 2010;15:355 – 63.
5. Hurwitz EL, Aker PD, Adams AH, Meeker WC, Shekelle PG. Manipulation and mobilization of the cervical spine. A systematic review of the literature. Spine (Phila Pa 1976). 1996;21:1746 – 59. discussion 1759-1760
Kategorie