fbpx

Badanie inteligencji skalą Stanford Binet-5

Po zaksięgowaniu opłaty, kontaktujemy się z rodzicem w celu określenia terminu spotkania Naszego Specjalisty z Dzieckiem w Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum
zadzwoń ☎️ 512 046 048
lub
napisz ✉️ dzieci@wcf.com.pl

 

Na czym polega badanie❓

?Badanie umożliwia ocenę poziomu intelektualnego i zdolności poznawczych dzieci, młodzieży
i dorosłych od 2 do 69 roku życia, w szczególności:

?ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyskalkulia, dysleksja),

?zaburzeniami rozwoju językowego (mi.in. ORM, SLI),

?zaburzeniami uwagi (ADD, ADHD),

?niepełnosprawnością intelektualną

?wybitnie uzdolnionych.

?Skala pozwala uzyskać informacje o:

– ogólnym poziomie sprawności intelektualnej (IQ w skali pełnej),

– inteligencji werbalnej, niewerbalnej

– o zakresie czynników: rozumowanie płynne (RP), wiedza (W), rozumowanie ilościowe (RI), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne (PWP), pamięć robocza (PR).

Dlaczego jest ważne❓

?Badanie skalą SB-5 pozwala na ocenę poziomu umysłowego osób, u których utrudniony jest pomiar skalami diagnozy standardowej. Narzędzie dokładnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Do kogo skierowane jest badanie❓

?Badanie skierowane jest do wszystkich chętnych osób, które chciałyby poznać poziom sprawności intelektualnej swojego dziecka, jak również poddać ocenie własne zdolności poznawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Formularz dla rodzica

  Drogi Rodzicu! Jeśli masz wątpliwości dotyczące rozwoju Twojego Dziecka, ale nie wiesz jakiego wsparcia poszukiwać, udziel niezobowiązujących i anonimowych odpowiedzi na poniższe pytania. Przeanalizujemy i skontaktujemy się z Tobą z propozycją wsparcia dostosowanego specjalnie do potrzeb Twojego Dziecka.


  Wiek dziecka

  Jakie rozpoznanie medyczne posiada Twoje Dziecko?


  Na jakim aspekcie usprawniania Dziecka zależy Pani/Panu najbardziej?


  Dane kontaktowe  Umów wizytę

  ZADZWOŃ