fbpx

Badanie inteligencji skalą Stanford Binet-5

Po zaksięgowaniu opłaty, kontaktujemy się z rodzicem w celu określenia terminu spotkania Naszego Specjalisty z Dzieckiem w Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum
zadzwoń ☎️ 512 046 048
lub
napisz ✉️ dzieci@wcf.com.pl

 

Na czym polega badanie❓

?Badanie umożliwia ocenę poziomu intelektualnego i zdolności poznawczych dzieci, młodzieży
i dorosłych od 2 do 69 roku życia, w szczególności:

?ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyskalkulia, dysleksja),

?zaburzeniami rozwoju językowego (mi.in. ORM, SLI),

?zaburzeniami uwagi (ADD, ADHD),

?niepełnosprawnością intelektualną

?wybitnie uzdolnionych.

?Skala pozwala uzyskać informacje o:

– ogólnym poziomie sprawności intelektualnej (IQ w skali pełnej),

– inteligencji werbalnej, niewerbalnej

– o zakresie czynników: rozumowanie płynne (RP), wiedza (W), rozumowanie ilościowe (RI), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne (PWP), pamięć robocza (PR).

Dlaczego jest ważne❓

?Badanie skalą SB-5 pozwala na ocenę poziomu umysłowego osób, u których utrudniony jest pomiar skalami diagnozy standardowej. Narzędzie dokładnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Do kogo skierowane jest badanie❓

?Badanie skierowane jest do wszystkich chętnych osób, które chciałyby poznać poziom sprawności intelektualnej swojego dziecka, jak również poddać ocenie własne zdolności poznawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Umów wizytę

ZADZWOŃ