fbpx

Integracja Bilateralna – TERAPIA

Po zaksięgowaniu opłaty, kontaktujemy się z rodzicem w celu określenia terminu spotkania Naszego Specjalisty z Dzieckiem w Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum
zadzwoń ☎️ 512 046 048
lub
napisz ✉️ dzieci@wcf.com.pl

?Czym jest Integracja Bilateralna (BI)?

Metodą terapeutyczną, która ma za zadanie doskonalenie koordynacji i współpracy obu półkul mózgowych.
Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej, a także współpracę obu stron podczas wykonywania złożonych sekwencji ruchowych.
Głównym celem tej metody jest stymulowanie lub hamowanie układu motorycznego i sensorycznego, w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia jest poprzedzona diagnostyką, która ma na celu wykrycie nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka.
Na podstawie wyników tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami ruchowymi.
?Dynamika,
?intensywność,
?czas trwania,
?złożoność ćwiczeń jest uzależniona od potrzeb konkretnego pacjenta.

Program ćwiczeń jest regularnie modyfikowany w zależności od postępów dziecka.
Ćwiczenia mogą być także uzupełniane o inne metody terapeutyczne, takie jak Integracji Sensoryczna (SI).

?Dlaczego jest ważna? / czego można się spodziewać?

Dzięki ćwiczeniom według programu Integracji Bilateralnej poprawia się:

?Świadomość ciała, schemat ciała

?Równowaga statyczna i dynamiczna

?Kontrola postawy

?Poczucie kierunku

?Współpraca stron ciała we wszystkich płaszczyznach

?Współpraca półkul mózgowych

?Pamięć sekwencji ruchowych i planowanie ruchu

?Automatyzacja ruchów

?Działanie percepcji, uwagi i pamięci

?Poczucie własnej wartości, pewność siebie, motywacji

Do kogo skierowana jest terapia?

Program terapeutyczny Integracji Bilateralnej jest przeznaczony dla dzieci, które doświadczają m.in. następujących problemów:

?Obniżona świadomość własnego ciała

?Trudności w orientacji przestrzennej

?Nieumiejętność różnicowania stron prawa/lewa

?Trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała

?Niewykształcona w pełni lateralizacja

?Obniżona koordynacja obustronna

?Trudności w wykonywaniu ruchów sekwencyjnych

?Słaba pamięć

?Obniżona koncentracja

?Nadpobudliwość psychoruchowa

 

 

120.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Umów wizytę

ZADZWOŃ