fbpx

Ocena Rozwoju Psychoruchowego 0-9 r.ż. KORP

Po zaksięgowaniu opłaty, kontaktujemy się z rodzicem w celu określenia terminu spotkania Naszego Specjalisty z Dzieckiem w Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii.
.
Zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum
zadzwoń ☎️ 512 046 048
lub
napisz ✉️ dzieci@wcf.com.pl

?Terapia polega na diagnozie oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia z wykorzystaniem KORP (karty oceny rozwoju psychoruchowego).

Udział w terapii umożliwia ocenę rozwoju dziecka w następujących sferach: 

?Rozwój psychoruchowy,
?motoryka precyzyjna i lateralizacja,
?spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
?komunikowanie się i mowa (w tym również percepcja słuchowa oraz zachowania prewerbalne)
?emocje i relacje społeczne,
?funkcje behawioralne,
?wiedzę i umiejętność uczenia się. 

Sfery rozwojowe dziecka badane są za pomocą narzędzi diagnostycznych, które składają się z: książeczki ,,materiał diagnostyczny”, unikalnych zabawek i pomocy dydaktycznych, unikalnych materiałów obrazkowych i tekstowych.
Integralną częścią badania stanowi wywiad z rodzicem. 

Dlaczego jest ważna❓ / czego można się spodziewać ❓

?Diagnoza dziecka w określonym wieku zakończona jest nakreśleniem jego profilu umiejętności z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które opóźnione, a w jakich sferach rozwój dziecka jest ponadprzeciętny.
Diagnoza umożliwia wykrycie tzw. ,,red flags” – wczesnych oznak patologii rozwoju. Uzyskane wyniki pozwolą określić poziom rozwoju dziecka oraz zaplanować dalsze kroki terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem, konsultacji lekarskich i logopedycznych.
Diagnoza pozwala na:
?określenie wieku rozwojowego dla każdej z wyżej wymienionej umiejętności,
?nakreślenie profilu rozwoju dziecka
?ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju
?określenie aktualnych potrzeb dziecka
?wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i terapii

Do kogo skierowana jest terapia❓

?Do każdego dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia z podejrzeniami dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. 

Forma i sposób badania stanowi czytelny i ustrukturalizowany opis. Zapis wyników badań daje podstawę do tworzenia dokumentacji psychopedagogicznej, co pozwoli ukierunkować dalszą diagnozę. Poszerzone i pogłębione wyniki z pewnością dają podstawę skierowania do konsultacji specjalistycznych.

Całość diagnozy mieści się w 2-3 spotkaniach w tym jedno poświęcone jest na omówienie wyników i dostarczenie dokumentacji w formie papierowej rodzicowi. 

 

350.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Umów wizytę

ZADZWOŃ