fbpx

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących- ZAKOŃCZONY

 

Adresaci: dzieci i młodzież niesłyszące i niedosłyszące

Gdzie: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, Poznań, os. Lecha 43

Termin: 11.10.2021 r. – 23.10.2021 r.

Ilość dni zabiegowych: 12 dni

Dni zabiegowe: od poniedziałku do soboty

Ilość terapii dziennie: 3

Łączna ilość terapii w trakcie trwania turnusu: 36

Celem turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących jest wielokierunkowe wsparcie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy i  stymulowania w zakresie słuchu.

Aby osiągnąć ten cel nasz Zespół doświadczonych Terapeutów pracować będzie z wykorzystaniem najnowszych metod z zakresu surdopedagogiki;

– wychowania słuchowego,

– wczesnej nauki czytania, jako metody do podnoszenia kompetencji językowych dziecka niesłyszącego,

– języka migowego, jako narzędzia  wspomagającego komunikację dziecka niesłyszącego,

– logorytmiki.

 

Kontakt: dzieci@wcf.com.pl   tel.: 780 002 279

 

 

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych przewidzianych w trakcie trwania turnusu:

 • Terapia Dziecka Niesłyszącego
 • Trening komunikacji z wykorzystaniem języka migowego (PJM) – zajęcia indywidualna
 • Trening komunikacji z wykorzystaniem języka migowego (PJM) – zajęcia grupowe
 • Logorytmika
 • Terapia Ręki z Sensoplastyką
 • Terapia Rozwoju Mowy
 • Terapia Pedagogiczna z Elementami Rozwoju Komunikacji
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia NeuroTaktylna
 • Fizjoterapia
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Arteterapia
 • I inne, w zależności od indywidualnych potrzeb Dziecka.

 

3,600.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Umów wizytę

ZADZWOŃ