fbpx

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z autyzmem- ZAKOŃCZONY

Adresaci: dzieci i młodzież z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

Gdzie: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, Poznań, os. Lecha 43

Termin: 22.09.2021 r. – 07.10.2021 r.

Ilość dni zabiegowych: 12 dni

Dni zabiegowe: od poniedziałku do piątku

Ilość terapii dziennie: 3

Łączna ilość terapii w trakcie trwania turnusu: 36

 

 

Celem turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi jest wsparcie rozwoju mowy i komunikacji, budowanie relacji społecznych, jak również poprawa funkcjonowania sensorycznego Dziecka. W trakcie trwania turnusu szczególny nacisk terapeutyczny kładziony będzie na kontrolę zachowania, wyciszanie agresji, autoagresji, czy też stymulacji utrudniających Dziecku codzienne funkcjonowanie. Aby osiągnąć ten cel nasz Zespół doświadczonych Terapeutów pracować będzie z wykorzystaniem najnowszych metod z zakresu terapii i edukacji, zgodnych ze współczesnym poziomem wiedzy o autyzmie.

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych przewidzianych w trakcie trwania turnusu:

 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia NeuroTaktylna
 • Fizjoterapia
 • Terapia Ręki z Sensoplastyką
 • Terapia Pedagogiczna z Elementami Rozwoju Komunikacji
 • Terapia Logopedyczno-Psychologiczna
 • Terapia Rozwoju Mowy (logopedia i neurologopedia)
 • Muzykoterapia z Terapią Psychologiczną
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Terapia Zachowań Trudnych
 • Arteterapia
 • Konsultacja dietetyczna

 

Kontakt: dzieci@wcf.com.pl   tel.: 780 002 279

 

3,600.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Umów wizytę

ZADZWOŃ