fbpx

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z MPD - ZAKOŃCZONY

Adresaci: dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym

Gdzie: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, Poznań, os. Lecha 43

Termin: 6.09.2021 r. – 21.09.2021 r.

Ilość dni zabiegowych: 12 dni

Dni zabiegowe: od poniedziałku do piątku

Ilość terapii dziennie: 3

Łączna ilość terapii w trakcie trwania turnusu: 36

Celem turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jest przede wszystkim wsparcie rozwoju samodzielnej lokomocji Dziecka, ale również rozwój umiejętności komunikacyjnych, oraz kompetencji społecznych. W trakcie trwania turnusu stosowane są najnowsze metody z zakresu neurorehabilitacji, zgodne ze współczesnym poziomem wiedzy medycznej. Kompleksowość podejścia terapeutycznego daje największą szansę na postępy rozwojowe dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych przewidzianych w trakcie trwania turnusu:

 • Terapia NDT Bobath
 • Fizjoterapia
 • Osteopatia pediatryczna
 • Masaż
 • Terapia Neurotaktylna
 • Terapia Ręki z Sensoplastyką
 • Terapia Pedagogiczna z Elementami Rozwoju Komunikacji
 • Terapia Rozwoju Mowy
 • Muzykoterapia z Terapią Psychologiczną
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Terapia Zachowań Trudnych
 • Arteterapia
 • Tutoring Rozwojowy dla Rodzica
 • Konsultacja Rozwoju Dziecka.

2,520.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Umów wizytę

ZADZWOŃ