fbpx

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami SI- ZAKOŃCZONY

Adresaci: dzieci i młodzież z zaburzeniami integracji sensorycznej

Gdzie: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii, Poznań, os. Lecha 43

Termin: 08.11.2021 r. – 23.11.2021 r.

Ilość dni zabiegowych: 12 dni

Dni zabiegowe: od poniedziałku do piątku

Ilość terapii dziennie: 2

Łączna ilość terapii w trakcie trwania turnusu: 24

 

(Wykupując w pakiecie turnusowym to oszczędność na poziomie 480 zł)

 

Celem turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi jest wsparcie procesów modulacji sensorycznej wszystkich deficytowych obszarów zmysłowych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

W trakcie trwania turnusu szczególny nacisk terapeutyczny kładziony będzie na holistyczną pracę nad regulacją procesów przetwarzania i odbioru wrażeń zmysłowych. Dodatkowym atutem będzie praca nad kształtowaniem prawidłowych umiejętności praksyjnych, dzięki czemu dziecko uczestniczące w turnusie otrzyma kompleksowy system wsparcia sensorycznego.

Aby osiągnąć ten cel nasz Zespół doświadczonych Terapeutów pracować będzie z wykorzystaniem najnowszych metod z zakresu terapii i edukacji, zgodnych ze współczesnym poziomem wiedzy o prawidłowym rozwoju dziecka [1].

 

Kontakt: dzieci@wcf.com.pl   tel.: 780 002 279

 

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych przewidzianych w trakcie trwania turnusu:

 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia Ręki z Sensoplastyką
 • Arteterapia
 • Terapia NeuroTaktylna
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia z Terapią Psychologiczną
 • Terapia Pedagogiczna z Elementami Rozwoju Komunikacji
 • Terapia Logopedyczno-Psychologiczna
 • Terapia Rozwoju Mowy (logopedia i neurologopedia)
 • Treningi Umiejętności Społecznych
 • Terapia Zachowań Trudnych
 • Konsultacja dietetyczna
 • I in. w zależności od indywidualnych potrzeb Dziecka.

 

[1] W turnusie mogą uczestniczyć tylko dzieci, które mają wykonaną diagnozę integracji sensorycznej. W przypadku braku takiej diagnozy, zapraszamy do naszego Centrum!

Umawianie na diagnozę- 780 002 279,  dzieci@wcf.com.pl

 

2,400.00

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji

Umów wizytę

ZADZWOŃ