loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Szkolenie terapia manualna

Dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii

Informacje o kursie

Program szkolenia w Terapii Manualnej obejmuje szeroki zakres badania i leczenia w fizjoterapii ortopedycznej od analizy zaburzeń w aktywnościach dnia codziennego po szczegółową diagnostykę różnicową na poziomie struktur i funkcji.

Program kursu został dostosowany do wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej.

Uczestnik kursu zdobędzie umiejętność badania i leczenia w tym szczególnie wnioskowania klinicznego oraz budowania strategii i planów leczenia u pacjentów z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchu w kręgosłupie i stawach obwodowych.

Zajęcia prowadzone są formie praktycznych ćwiczeń, przeplatanych krótkimi wykładami z teorii. Uczestnicy wykonują na sobie wszystkie elementy badania i leczenia pod nadzorem prowadzącego instruktora. Istotnym elementem zajęć jest nauka wnioskowania klinicznego, i budowania złożonych strategii terapii od fazy przygotowania struktur i ich funkcji po odtwarzanie aktywności w pozycjach wysokich np. w pozycji siedzącej lub stojącej.

W ramach prowadzonych zajęć instruktor prezentuje na każdym module (I – IV) wzorcowe badanie i terapie z udziałem zaproszonych pacjentów. W ramach 2-3 następujących po sobie wizyt, interpretowane są spodziewane efekty krótkoterminowe stosowanych procedur oraz planowanie strategii terapii długofalowych. Omawiane są zalecane zadania domowe, dobór testów i interpretacja ich wyników.

Szklenie obejmuje łącznie 280 godzin edukacyjnych podzielone na 7 modułów, każdy po 5 dni. Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po każdym ukończonym module uczestnik otrzyma zaświadczenie oraz po zdanym egzaminie końcowym Certyfikat Terapeuty Manualnego

Prowadzenie

Ernest Wiśniewski PT, MSc, OMT

Absolwent studiów doktoranckich warszawskiej AWF oraz Studiów MBA na ALK w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń podyplomowych w tym: McKenzie, PNF, Terapia Manualna. Doświadczenie w nauczaniu, prowadzeniu kursów i warsztatów zdobywa nieprzerwanie od 2003, prowadząc m. in. autorskie programy prewencji w schorzeniach mięśniowo-szkieletowych dla pracowników firm. Doświadczenie w edukacji podyplomowej fizjoterapeutów rozpoczął w 2009 roku w niemieckiej grupie instruktorów Terapii Manualnej. Od 2014 pracuje i uczy jako samodzielny Instruktor Terapii Manualnej. Doświadczenia i zainteresowania kliniczne zdobywa od 2000r głównie w fizjoterapii ortopedycznej, rozwijając warsztat pracy głównie w kierunku badania w fizjoterapii, dokumentowania i wnioskowania klinicznego.

Terminy

Moduł 1 29.09-3.10.2020
Moduł 2 6-10.01.2021
Moduł 3 16-20.04.2021
Moduł 4 2-6.07.2021
Moduł 5 8-12.10.2021
Moduł 6 23-24.10.2021
Moduł 7 2022
Egzamin 2022

CENA

1590 zł za jeden Moduł

PROGRAM

 • ogólne wprowadzenie do modelu badania i koncepcji Terapii Manualnej.
 • badanie funkcjonalne oraz  techniki leczenia kręgosłupa szyjnego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym oraz w strukturach nerwowych;
 • badanie i leczenie  ograniczenia ruchomości w stawie ramienno-łopatkowym;
 • przykłady testów  i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.
 • badanie i leczenie problemu w regionie  stawów głowy;
 • badanie i leczenie przejścia szyjno-piersiowego oraz pierwszych żeber
 • badanie i leczenie stawów obręczy barkowej;
 • badanie i leczenie bolesnego barku;
 • badanie i leczenie  łokcia, nadgarstka i dłoni
 • przykłady testów  i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

badanie różnicowe oraz techniki leczenie kręgosłupa lędźwiowego z typowym problemem: stawowym, mięśniowym i w strukturach nerwowych;
badanie i leczenie stawu biodrowego i krzyżowo-biodrowego;
przykłady testów i technik odtwarzania typowych ograniczeń w aktywnościach dnia codziennego;
prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.

 • Badanie  różnicowe oraz  techniki leczenie kręgosłupa piersiowego z typowym problemem: stawowym i mięśniowym oraz stawów żebrowo-kręgowych;
 • badanie i leczenie stawu kolanowego, skokowego i stawów stopy
 • przykłady testów  i technik odtwarzania typowych ograniczeń w  aktywnościach dnia codziennego;
 • prezentacja badania i leczenia z udziałem pacjentów.
 • badanie i leczenie stawów skroniowo-żuchwowych;
 • szyjno pochodne bóle i zawroty głowy;
 • neurodynamiczność, badanie i leczenie typowych cieśni nerwów obwodowych;
 • badanie i leczenie niestabilności (nad ruchomości) w:
  • kręgosłupie szyjnym,
  • kręgosłupie  lędźwiowym,
  • stawie kolanowym,
  • stawie barkowym.
 •  
 • Funkcjonalny Trening Medyczny obejmuje teorie i metodykę planowania treningu w zależności od zakładanych celów terapii w odniesieniu do omawianych zespołów klinicznych. W trakcie zajęć omówione zostaną min.;

  fizjologia wysiłku;
  procesy gojenia tkanek;
  mechanizmy redukcji bólu w fizjoterapii i budowania zdolności do obciążania;
  prewencja urazów;
  Interwencje w fazie ostrej, postępowanie w świeżych urazach sportowych.

 • Moduł VII

  Clinical Reasonig, moduł obejmuje podsumowanie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy i umiejętności  z pierwszych 6 modułów.  Na przykładach symulacji przypadków klinicznych utrwalane jest wnioskowanie kliniczne  oraz  wzorce  badania.  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i pogłębionych dyskusji na temat planowania   różnych strategii leczenia.

 • egzamin teoretyczny

 • egzamin praktyczny

Wypełnij formularz rejestracyjny

Aby wziąć udział w kursie musisz się zarejestrować!
Ilość miejsc ograniczona

Share: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email