loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Fizjoterapia onkologiczna

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Niedawno ukazało się badanie opisujące zastosowanie fizjoterapii tuż po operacyjnym usunięciu raka płuc.
Pacjenci poddawani fizjoterapii wykonywane mieli między innymi, pionizację z treningiem chodu oraz manualną mobilizację, ćwiczenia obręczy barkowej i ćwiczenia oddechowe.

 
U pacjentów poddawanych fizjoterapii zaobserwowano zwiększony poziom aktywności fizycznej w porównaniu do grupy kontrolnej, co długofalowo może przyczyniać się do poprawy ich funkcjonowania, ale potrzebne są jeszcze dalsze badania. (1)
 
W innym badaniu, oceniającym zastosowanie jednej z metod terapii manualnej jaką jest mięśniowo-powięziowe rozluźnianie u pacjentek po operacji raka piersi, zaobserwowano poprawę mobilności, funkcji a także zmniejszenie bólu! (2)
 
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii #Fizjoterapia, #FizjoterapiaOnkologiczna #Fizjoterapiapooperacyjna
 
1.Jonsson M, Hurtig-Wennlöf A, Ahlsson A, Vidlund M, Cao Y, Westerdahl E. In-hospital physiotherapy improves physical activity level after lung cancer surgery: a randomized controlled trial. Physiotherapy. 2019;105(4):434-441. doi:10.1016/j.physio.2018.11.001
 
2. Serra-Añó P, Inglés M, Bou-Catalá C, Iraola-Lliso A, Espí-López GV. Effectiveness of myofascial release after breast cancer surgery in women undergoing conservative surgery and radiotherapy: a randomized controlled trial. Support Care Cancer. 2019;27(7):2633-2641. doi:10.1007/s00520-018-4544-z
Kategorie