Zalecenia sanitarne i zachowanie ostrożności w Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii w Poznaniu

PACJENTÓW UPRZEJMIE PROSIMY O:

 • Na terenie ambulatorium noś maseczkę
 • Przed rozpoczęciem wizyty umyj i zdezynfekuj ręce, w toaletach i gabinetach są dostępne odpowiednie instrukcje i środki
 • Na wizytę zabierz wyłącznie niezbędne przedmioty, nie używaj telefonu komórkowego w trakcie wizyty, zabierz swój ręcznik, napój
 • Utrzymuj bezpieczną odległość od pozostałych osób
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • Na salę, do gabinetu wchodź wyłącznie z osobą prowadzącą fizjoterapię

JAKO WIELKOPOLSKIE CENTRUM FIZJOTERAPII GWARANTUJEMY:

 • Na terenie ambulatorium nosimy maseczki
 • Przed wykonaniem usługi przeprowadzamy ankietę, której celem jest wykluczenie choroby
 • Powierzchnie wspólne (takie jak klamki, blaty) dezynfekujemy na bieżąco, a przestrzeń regularnie wietrzymy
 • Fizjoterapeuci myją i dezynfekują ręce, przed przyjęciem każdego pacjenta lub noszą rękawiczki ochronne
 • Fizjoterapeuci, po przyjściu do pracy, zmieniają odzież i buty na służbowe
 • Fizjoterapeuci przeprowadzają dezynfekcję stanowiska i użytego sprzętu po każdej wizycie
 • Wizyty odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu, umożliwia to uniknięcie zbyt dużej ilości osób przebywających jednocześnie w ambulatorium i utrzymanie bezpiecznej odległości
 • Na terenie ambulatorium zapewniamy dostęp do płynów oraz żeli dezynfekujących

Dbamy o wspólne bezpieczeństwo, Zespół Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii.