Daria Hensler

Dyrektor Operacyjna, Kier. Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej na Oddziale Dziennym