loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Dr Mateusz W. Romanowski członkiem Zespołu tematycznego do spraw Specjalizacji Kierunkowych

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W związku z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC) w Katowicach rozpoczęto pracę nad wprowadzeniem specjalizacji dla fizjoterapeutów. W dniu 20.02.2019 r. dr Mateusz W. Romanowski został powołany przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Macieja Krawczyka na członka Zespołu tematycznego do spraw Specjalizacji Kierunkowych.

Podstawę powołania stanowił § 3 ust. 2 Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów stanowiący załącznik do uchwały nr 42/I KRF/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu zespołu tematycznego Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Mamy przyjemność ogłosić, że tym samym dr Mateusz W. Romanowski wszedł w skład grupy odpowiedzialnej za opracowanie wytycznych do specjalizacji kierunkowych.

Ministerstwo Zdrowia przewiduje powstanie takich specjalizacji dla fizjoterapeutów jak specjalizacja neurologiczna, ortopedyczna, pediatryczna, geriatryczna i kardiologiczna. Nadchodzące zmiany pomogą pacjentom w wyborze właściwego profesjonalisty, który zadba o wysoki poziom świadczonej opieki zdrowotnej. Niewątpliwie, stanowi to ogromny sukces dla środowiska fizjoterapeutów, a także szansę na rozwój kompetencji zawodowych w konkretnym obszarze.

Kategorie