loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Masaż w trakcie porodu? 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Masaż w trakcie porodu może dotyczyć jedynie rejonu kości krzyżowej jak i całego ciała. Masaż jest jednym z narzędzi wykorzystywanych przez fizjoterapeutów w leczeniu dolegliwości bólowych. Wyróżniamy także między innymi mobilizacje i manipulacje stawów i tkanek miękkich, terapię narzędziową oraz fizyko terapie

Co więcej, jak dowodzi meta-analiza z 2017r. wiele badań potwierdza skuteczność zastosowania masażu w trakcie porodu w zmniejszaniu bólu porodowego. Badacze zdecydowanie rekomendują stosowanie masażu w trakcie porodu (1) , co mogłoby się przyczynić do poprawienia stanu psychicznego jak fizycznego kobiet.

Zaobserwowano również, w przeglądzie literatury na temat skuteczności medycyny manualnej na ból przy porodzie, że skuteczne w zmniejszaniu dolegliwości bólowych zdają się być również ciepłe okłady (warm-pack) oraz terapie manualne o działaniu rozgrzewającym (2) .

  1. Ranjbaran, M., Khorsandi, M., Matourypour, P., & Shamsi, M. (2017). Effect of Massage Therapy on Labor Pain Reduction in Primiparous Women: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Clinical Trials in Iran. Iranian journal of nursing and midwifery research22(4), 257–261. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_109_16
  2. Smith, C. A., Levett, K. M., Collins, C. T., Dahlen, H. G., Ee, C. C., & Suganuma, M. (2018). Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. The Cochrane database of systematic reviews3(3), CD009290. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009290.pub3
Kategorie