loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Rozwarstwienie tętnicy szyjnej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kolejne schorzenie, które dotyka ludzi aktywnych fizycznie! Co więcej, powszechne u biegaczy!

Średnia wieku dla tego schorzenia to 40 lat.

Możemy mówić o samoistnym rozwarstwieniu tętnicy szyjnej, w przypadkach gdy ciężko ustalić przyczynę jej rozwarstwienia. W wielu innych przypadkach, podejrzewane jednak są bieganie, gra w kosza, gra w golfa oraz inne aktywności które prowadzą do regularnych wstrząsów w obrębie szyi i głowy.

Dodatkowo wszelkie poważne urazy w obrębie głowy lub szyi mogą doprowadzić do rozwarstwienia tętnicy szyjnej. Na przykład uraz typu smagnięcie biczem powstały na skutek wypadku samochodowego.

Ale dlaczego dotyczy to biegaczy? W trakcie biegu, głowa porusza się nieznacznie do przodu i do tyłu, a każde wybicie ze stopy na stopę generuje siłę rozchodzącą się również na szyję, czego efektem jest mimo wolne ruszanie głową. Takie powtarzalne ruchy doprowadzić mogą do uszkodzenia błony wewnętrznej naczynia, powstania krwiaka oraz do następczego rozwarstwienia tętnicy szyjnej.

Do objawów rozwarstwienia tętnicy szyjnej zaliczyć możemy ból głowy, szum w uszach, zawroty głowy, jednak warto podkreślić, że bardzo wielu pacjentów nie ma żadnych objawów

Do poważniejszych powikłań zaliczyć można również prawdopodobieństwo wystąpienia udaru niedokrwiennego, ze względu na zmniejszoną drożność tętnicy.

Badaniem potwierdzającym jest USG tętnic szyjnych oraz indywidualnie dobierane przez lekarza bardziej zaawansowane badania obrazowe.

Kategorie