Drzwi Otwarte w Szkole SPEKTRUM w Śremie

????Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Z radością i dumą serdecznie informujemy, iż Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl we współpracy z Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii we współpracy z Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl, wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na stworzenie placówki edukacyjnej, w której dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu mogłyby w odpowiednich warunkach realizować właściwą dla nich podstawę programową, postanowiło rozszerzyć swoją działalność o Niepubliczną Szkołę Podstawową SPEKTRUM w Śremie.
Od półtora roku prowadzimy Niepubliczny Punkt Przedszkolny SPEKTRUM w Śremie, w związku z czym, dla zapewnienia ciągłości terapeutycznej i edukacyjnej, naszym celem stało się także umożliwienie dzieciom ze spektrum autyzmu kontynuację edukacji na etapie szkoły podstawowej.

????
Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, które odbędą się w
godzinach od 17:00 do 18:00 w placówce przy ul. Racławickiej 7A w Śremie (na drugim piętrze).
Chcielibyśmy Państwu zaprezentować nowoczesną Szkołę Podstawową, której celem jest efektywne przeprowadzenie dzieci i
młodzieży w spektrum autyzmu przez ich ścieżkę edukacji w przyjaznych sensorycznie warunkach z pomocą wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.
Od lat działamy bardzo szeroko na rzecz rodziców dzieci z autyzmem, nauczycieli pracujących z dziećmi z ASD, oraz przede wszystkim na rzecz samych dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzimy kursy, szkolenia, konsultacje, edukujemy nauczycieli i terapeutów.
Serdecznie zapraszamy ????