loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Szkolenie z neurorehabilitacji

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W dniach 16-17.02.2019 r. w siedzibie NeuroTeam w Poznaniu fizjoterapeuci z naszego zespołu wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu prowadzonym przez dr. Grzegorza Bilińskiego. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę z zakresu neurorehabilitacji zarówno w wymiarze teoretycznym jaki i praktycznym.

Poruszana problematyka dotyczyła rehabilitacji chorych z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego. W czasie dwudniowych warsztatów nasi pracownicy nie tylko poznawali teoretyczne zagadnienia w ramach przedstawianej tematyki, lecz przede wszystkim mieli okazję skonfrontować zdobytą wiedzę podczas wykonywanych ćwiczeń i symulacji. Uczyli się między innymi specjalistycznego podejścia do grupy pacjentów dotkniętych takimi schorzeniami jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Ponadto poznali współczesne metody stosowane w terapii z pacjentami mające na celu pomoc osobom chorym w uzyskaniu niezależności w życiu codziennym i przemieszczaniu się.

Nieustanny rozwój i chęć kształcenia to czynniki decydujące o jakości wykonywanej pracy, o czym doskonale wiedzą nasi fizjoterapeuci, dlatego też systematycznie zwiększają posiadane kompetencje przez uczestnictwo w wielu kursach i warsztatach. Gratulujemy ukończonego szkolenia i życzymy sukcesów na dalszej ścieżce zawodowej.

Kategorie