loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Trening u seniora? Postępowanie w bólach pleców

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ból pleców jest jedną z głównych przyczyn problemów bólowych w krajach rozwiniętych. Za początek starości uznaje się 60. rok życia i zgodnie z klasyfikacją WHO, w oparciu o badanie biologiczne i medyczne, wyróżnia się w niej 3 etapy:
• 60-75 lat − wiek podeszły,
• 75-90 lat − wiek starczy,
• po 90. roku życia − wiek sędziwy (długowieczność)

Ból pleców najczęściej wiązany jest ze statyczną postawą stojącą, pchaniem lub ciągnięciem przedmiotów, dłuższym spacerowaniem. Pozostaje on jednym z głównych problemów zdrowotnych wśród osób starszych, osób na emeryturze.

________________________________________________________________________________________________________

Przyczyn bólu pleców zbyt często szuka się w badaniach obrazowych, a leczenie prowadzone jest w sposób nie do końca właściwy. Nieprawidłowo leczony ból pleców może prowadzić do zaburzeń snu, wycofania się z zajęć społecznych i rekreacyjnych, niepokoju psychicznego, niedożywienia, szybkiego pogorszenia sprawności oraz upadków. Zdecydowana większość bólów dolnego odcinka kręgosłupa ma trudną do uchwycenia przyczynę i w takim przypadku kwalifikuje się go jako niespecyficzny ból dolnego odcinka kręgosłupa.

W Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii stawiamy na trening indywidualnie dobrany do pacjenta. Fizjoterapeuci z Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii prowadzą sesje treningowe jeden na jeden z pacjentem w celu optymalizacji wyników treningu. Dobieramy obciążenia jednostek treningowych pod naszych pacjentów, ich możliwości oraz dostosowane do celów jakie chcą osiągnąć. W Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii doskonale wiemy, że zasada „nic na siłę” w postępowaniu z dolegliwościami bólowymi jest jak przepis na sukces.

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii oferuje skoordynowane podejście do pacjenta z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Oprócz niezwykle istotnych treningów dobierane do pacjenta są również zabiegi terapii manualnej takie jak mobilizacje i manipulacje stawowe. W Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii wykorzystujemy też wiele technik nakierowanych na uwolnienie napięć w obrębie tkanek miękkich i polepszenie drenażu płynów z okolicy bolesnej, co wpływa na zmniejszenie drażnienia receptorów generujących doznania bólowe.

#Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii #osteopaci.com #Fizjoterapia#Ból pleców

Kategorie