loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Udar mózgu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W przypadku udaru mózgu niezwykle istotny jest czas. Im szybciej chorzy trafią pod specjalistyczną opiekę neurologa i fizjoterapeuty tym większa jest szansa na powrót wszystkich utraconych w wyniku udaru funkcji.

Wyróżniamy udar krwotoczny i udar niedokrwienny jako dwa podstawowe rodzaje udaru mózgu.

Udar niedokrwienny to najczęściej występująca postać udaru mózgu. Najprościej mówiąc jest wynikiem zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Najczęściej powstaje dlatego, że blaszka miażdżycowa lub skrzep zatyka naczynie krwionośne doprowadzające krew do mózgu.

Z udarem krwotocznym mamy z kolei do czynienia gdy naczynie, zaopatrujące mózg w krew, ulegnie uszkodzeniu i przerwaniu ciągłości. Dochodzi wtedy do wynaczynienia, czyli wylania się krwi do mózgu. Dochodzi wtedy do wzrostu ciśnienia w zamkniętej puszce jaką jest czaszka i zaburzenia funkcjonowania tkanek mózgu jak i ich obumierania.

Do podstawowych rodzajów udarów warto dodać jeszcze tak zwany miniudar, kiedy to dochodzi do czasowego, krótkotrwałego zatrzymania dostarczania krwi do mózgu, a jego objawy ustępują w krótkim czasie. Należy jednak go nie lekceważyć! Taki miniudar może zwiastować pojawienie się prawdziwego udaru nawet w ciągu kilku dni.

Do objawów udaru zaliczyć można:

  • niedowład, porażenie lub zaburzenie czucia po jednej stronie ciała,
  • zaburzenia mowy,
  • zaburzenia widzenia
  • zawroty i bóle głowy, nudności oraz wymioty
  • zaburzenia równowagi

Pacjent po udarze bezwzględnie powinien zostać poddany rehabilitacji przez fizjoterapeutę przy współpracy z neurologiem.

Do celów postępowania fizjoterapeutycznego zaliczyć można:

  • kształtowanie pamięci ruchowej
  • odzyskanie funkcji utraconych w wyniku udaru
  • odzyskanie samodzielności w życiu i pracy
  • zapobieganie przykurczom, odleżynom oraz nieprawidłowym wzorcom ruchowym
  • nauka obciążania i angażowania również objętej niedowładem lub porażeniem części ciała

 

W Wielkopolskim Centrum Fizjoterapii doskonale wiemy jak powinna wyglądać rehabilitacja po udarze. W naszych placówkach w całej Wielkopolsce, doświadczeni Fizjoterapeuci każdego dnia stawiają na nogi pacjentów po udarze. Dojeżdżamy również do domów pacjentów, którzy do placówek samodzielnie nie mogą przybyć.

 

Kategorie