loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii – Jakich zabiegów udzielamy w warunkach domowych?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii (osteopaci.com) udziela w warunkach domowych wielu zabiegów fizjoterapeutycznych Pacjentom z wybranymi schorzeniami.

Pacjenci z ogniskowym uszkodzeniem mózgu (stan po zatorze mózgowym, udarze krwotocznym mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu. Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii pomaga również pacjentom w warunkach domowych z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa. Fizjoterapeuci z Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii jeżdżą również do domów Pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego. Co ważne, Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii zapewnia również opiekę Pacjentom w ich domach, którzy są w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Oto część zabiegów, które otrzymać mogą Pacjenci objęci opieką Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii: praca indywidualna, masaż suchy, nauka czynności lokomocji, ćwiczenia izometryczne, pionizacja, ćwiczenia wspomagane, laseroterapia.

Kategorie