loader image
Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

Wizyta u fizjoterapeuty w czasach COVID-19. Jak się przygotować?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

W związku z poluzowaniem obostrzeń związanych z epidemią warto pamiętać o tym, że wirus cały czas jest wśród nas i należy zwrócić uwagę na to kto jest w grupie ryzyka oraz jakie działanie wykonać aby zminimalizować możliwość zarażenia podczas wykonywania fizjoterapii, działania kliniki, przychodni.

Należy m.in. Zmniejszyć ilość osób przebywających w pomieszczeniach, wprowadzić pracę zmianową, zmniejszyć liczbę pracowników korzystających w tym samy czasie z pomieszczeń np. socjalnych, wietrzyć pomieszczenia, przygotować procedurę postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

(https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja?fbclid=IwAR1Nef8uexOaln9Bsrg86P7Pgkonw6hSyqDL_uDQHu8D0puqHQL5fi9whwk)

Podczas pierwszej wizyty pacjenta w miejscu wykonywania fizjoterapii należy m.in.:
– poinformować o możliwości odbycia tele-porady lub przeprowadzenia telerehabilitacji.
– zdezynfekować ręce, zmierzyć temperaturę ciała
– wypełnić ankietę (Załącznik nr 1 – Ankieta wstępnej kwalifikacji wersja 30.04.20)
– w kolejne dni ankieta aktualizacyjna (Załącznik nr 2 – Ankieta aktualizacyjna wersja 28.04.20)

(https://kif.info.pl/rekomendacje-do-prowadzenia-fizjoterapii-ambulatoryjnej-i-dziennej-w-stanie-epidemii/)

Pamiętajmy, że codzienny pomiar temperatury, dezynfekcja rąk wypełnianie ankiet kwalifikujących lub aktualizacyjnych dotyczy również personelu medycznego i osób współpracujących.
Każda osoba wchodząca z zewnątrz musi mieć założoną maseczkę. Osoba pracująca w rejestracji może mieć maseczkę lub przyłbicę ale tylko wtedy gdy jest oddzielona od klientów lub interesantów dodatkową przesłoną ochronną. Pracownicy w tym fizjoterapeuci mający kontakt z osobami wchodzącymi z zewnątrz musza mieć założoną maseczkę.
Osoby pracujące w firmie (przychodni, klinice) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania nie muszą mieć założonej maseczki.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 697; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 750)
Dodatkowo zachęcamy do przeczytania informacji na temat tego:
Jak prawidłowo myć ręce
Jak skutecznie dezynfekować ręce
Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę
Jak prawidłowo nakładać i zdejmować rękawice

(https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja?fbclid=IwAR1Nef8uexOaln9Bsrg86P7Pgkonw6hSyqDL_uDQHu8D0puqHQL5fi9whwk)

Kto najbardziej jest narażony na zarażenie wirusem Covid-19 ma podstawie tego co ustalono do tej pory :
1. Ludzie w wieku 65 lat i starsi
2. Ludzie, którzy mieszkają w domu opieki lub zakładzie opieki długoterminowej
3. Osoby w każdym wieku z chorobami podstawowymi, szczególnie jeśli nie są dobrze kontrolowane, w tym:
– Osoby z przewlekłą chorobą płuc lub astmą umiarkowaną do ciężkiej
– Ludzie, którzy mają poważne choroby serca
– Ludzie z obniżoną odpornością (Wiele stanów może powodować upośledzenie odporności, w tym leczenie choroby nowotworowej, palenie tytoniu, przeszczep szpiku kostnego lub narządów, osłabiona odporność, słabo kontrolowany HIV lub AIDS oraz długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i innych leków osłabiających odporność)
– Osoby z ciężką otyłością (wskaźnik masy ciała [BMI] 40 lub wyższy)
– Osoby z cukrzycą
– Osoby z przewlekłą chorobą nerek poddawane dializie
– Osoby z chorobami wątroby

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html)

Kategorie