fbpx

Misja w Nepalu

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii wzięło udział w misji charytatywnej w Nepalu!
Nepal jest krajem niezwykłym. Jego granice obejmują najwyższe partie Himalajów i osiem z czternastu ośmiotysięczników świata. Mekka himalaistów każdego roku przyciąga rzesze turystów pragnących zmierzyć się z najwyższym szczytem Ziemi – Mount Everestem.
Niestety wciąż znaczna część Nepalczyków żyjących poza stolicą nie ma dostępu do bieżącej wody, elektryczności ani opieki medycznej.
Usługi opieki zdrowotnej w Nepalu są świadczone zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny i ogólnie uważa się, że nie spełniają międzynarodowych standardów. Częstość występowania chorób jest znacznie wyższa w Nepalu niż w innych krajach Azji Południowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Ponadto zróżnicowanie topograficzne i socjologiczne kraju powoduje okresowe epidemie chorób zakaźnych, zagrożeń naturalnych, takich jak powodzie, pożary lasów, osunięcia ziemi i trzęsienia ziemi.
Duża część ludności, zwłaszcza żyjąca w ubóstwie na obszarach wiejskich, jest narażona na ryzyko infekcji i śmiertelności z powodu chorób zakaźnych, niedożywienia i innych zdarzeń związanych ze zdrowiem. Biedni mają ograniczony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na wysokie koszty, niską dostępność, brak edukacji zdrowotnej i sprzeczne tradycyjne wierzenia.
Bierzemy udział w misji charytatywnej, której jednym z celów jest dostarczenie podstawowych środków opieki medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, protez, pomocy terapeutycznych.
Pracujemy w kilku ośrodkach zlokalizowanych na terenie Katmandu.
Niesiemy pomoc najbiedniejszym, osobom które nie mogą liczyć na wsparcie w dostępie do pomocy medycznej.
Byli wśród nas lekarze, fizjoterapeuci, wolontariusze.

Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w realizacji tego niezwykle trudnego zadania ❤️

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wyjątkowego wyjazdu.

 

 

Zobacz więcej  DYPLOM