fbpx

Wielkopolskie Centrum
Terapii Dzieci

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna WCF w Poznaniu, Śremie i Golinie k/Konina

Specjalistyczna pomoc pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna i fizjoterapeutyczna w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do dziecka z wyzwaniami rozwojowymi. 

Diagnoza zespołowa w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, ocena rozwoju psychoruchowego, ocena gotowości szkolnej, ocena ryzyka dysleksji i in.

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej pozwala na określenie trudności w funkcjonowaniu dziecka w dynamicznie zmieniającym się świecie. Na podstawie specjalistycznej diagnozy prowadzona jest ukierunkowana terapia metodą Integracji Sensorycznej, dzięki której dziecko ma szansę polepszyć funkcjonowanie zmysłów, a w konsekwencji poprawić czucie swojego ciała, nabywać nowe umiejętności  ruchowe, a także polepszyć funkcjonowanie w sferze emocjonalnej i społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Centrum!

Dla rodziców

Specjalistyczne wsparcie Rodziców i Opiekunów dzieci z wyzwaniami rozwojowymi obejmujące terapię psychologiczną, tutoring rozwojowy, spotkania grupy wsparcia oraz cykle szkoleń i warsztatów

Wsparcie dla placówek

Bogata oferta wsparcia placówek edukacyjnych w zakresie:  realizacji założeń dot. kształcenia specjalnego dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenia szkoleń dla Kadry Placówek Edukacyjnych  oraz przeprowadzania specjalistycznych badań rozwoju dzieci na terenie Placówki Edukacyjnej

Skorzystaj z usług
w ramach kontraktu z NFZ

nfz_logo_A_kolor.svg

Umów wizytę

ZADZWOŃ