Logopeda / Neurologopeda

Cena: 150 PLN / 35 min.

Na czym polega terapia?

Terapia neurologopedyczna może pomóc w zniesieniu trudności w rozumieniu i wytwarzaniu mowy, wpłynąć też na lepsze rozumienie siebie samego przez osobę, która w terapii uczestniczy. To z kolei może wpłynąć na lepsze funkcjonowanie społeczne, czyli nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi. W niektórych sytuacjach można też uzyskać lepsze radzenie sobie w środowisku pracy, kręgu znajomych i rodziny.

Do kogo skierowana jest terapia?

Do osób dorosłych i starszych, mających trudność w: 

 • wydawaniu dźwięków mowy,
 • mówieniu,
 • rozpoznawaniu i rozumieniu mowy,
 • koncentracji uwagi i zapamiętywaniu słów,
 • komunikacji w relacjach międzyludzkich,
 • w utrzymywaniu zamkniętych warg, gryzieniu, żuciu i połykaniu

A więc m.in. w takich jednostkach chorobowych jak:

 • stan po udarze
 • urazy/guzy mózgu
 • choroba Alzheimera
 • choroba Parkinsona
 • stwardnienie rozsiane/ stwardnienie zanikowe boczne i in.

Jak wygląda wizyta?

Terapia neurologopedyczna ma charakter indywidualny i wieloaspektowy. Poprzedzona jest staranną diagnozą, której wynik ukierunkowuje neurologopedę w wyborze metod pracy z pacjentem. Niekiedy konieczne jest rozwinięcie systemy komunikacji alternatywnej, ponieważ nie można rozwinąć mowy werbalnej. Metody pracy z jednej strony nakierowane na rozwój mowy i kompetencji językowych, z drugiej – na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i lepsze funkcjonowanie społeczne.