USG

USG Doppler

Jest to badanie dzięki któremu można ocenić naczynia krwionośne bez konieczności podania środka cieniującego. Uzyskujemy informacje na temat szerokości, drożność oraz stopnia zwężenia naczynia. Dodatkowo można określić położenie i charakter zmian powodujących zwężenie, co jest istotne w planowaniu leczenia.

Udając się na badanie należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, a zwłaszcza wyniki badań obrazowych (USG, RTG, TK i MR), jeśli to możliwe razem z płytą CD/DVD.

Pacjenci zazwyczaj nie muszą dokonywać specjalnych przygotowań do badania, wyjątkiem jest badanie USG aorty brzusznej oraz tętnic biodrowych, gdzie do badania należy przystąpić na czczo.

USG jamy brzusznej

Jest to badanie nieinwazyjne, umożliwiające ocenę narządów miąższowych jamy brzusznej (wątroba, śledziona, trzustka, nerki i nadnercza) oraz pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i aorty brzusznej.

W trakcie badania ocenia się położenia narządów, ich wielkość, zarys oraz budowę.

USG często stanowi pierwszy etap diagnostyczny w wykrywaniu zmian ogniskowych oraz służy do monitorowania ich obrazu.

Udając się na badanie należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, a zwłaszcza wyniki badań obrazowych (USG, RTG, TK i MR), jeśli to możliwe razem z płytą CD/DVD.

Przygotowanie do badania USG narządów jamy brzusznej.

Do badania należy zgłosić się na czczo – co najmniej 6 godzin przed badaniem nie należy jeść. Co najmniej 2 godziny przed badaniem należy wypić 0,5-1 litra wody niegazowanej.

Dzień przed planowany badaniem powinno się stosować dietę lekkostrawną i nie pić napojów gazowanych. Dodatkowo, jeżeli nie ma przeciwwskazań, należy przyjąć dwie kapsułki Esputiconu lub Espumisanu po ostatnim posiłku – dawka zgodnie z załączoną do leku ulotką.

USG tarczycy

W trakcie badania ocenia się wielkość, zarys i echostrukturę tarczycy, oraz ewentualne zmiany patologiczne w obrębie miąższu.

W przypadku obecnych zmian ogniskowych tarczycy ocenia się ich ilość, wymiar, położenie oraz wygląd – dokładniejsza ocena charakteru zmian ogniskowych możliwa jest w badaniu histopatologicznym, po wcześniej wykonanej biopsji.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania i trwa ok. 20-30 minut.

Udając się na badanie należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, a zwłaszcza wyniki badań obrazowych.

USG narządu ruchu

Badanie umożliwia ocenę struktur takich jak ścięgna, więzadła, mięśnie, kaletki oraz zachyłki stawowe.

W jego trakcie ocenia się budowę, położenia oraz ciągłości danej struktury. Częstymi patologiami, które obserwuje się w trakcie badania to uszkodzenie lub zwyrodnienie więzadeł lub ścięgien oraz płyn w obrębie stawu.

Udając się na badanie należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną, a zwłaszcza wyniki badań obrazowych (USG, RTG, TK i MR), jeśli to możliwe razem z płytą CD/DVD.

Zakres wykonywanych badań USG

  • Jama brzuszna (ocena: trzustki, aorty brzusznej, wątroby, dróg żółciowych wewnątrzwątrobowych, przewodu żółciowego wspólnego, pęcherzyka żółciowego, nerek oraz śledziony),
  • Tarczyca,
  • Doppler tętnic i żył kończyn dolnych,
  • Doppler tętnic i żył kończyn górnych,
  • Doppler tętnic szyjnych i kręgowych,
  • USG narządu ruchu (staw ramienny, staw łokciowy, nadgarstek, staw kolanowy oraz staw skokowy).

Badanie USG trwa około 20-30 minut. Po zakończonym badaniu lekarz przygotowuje opis, który zostaje wydany badanej osobie po około 10 minutach.

Cennik zabiegów USG